Top

Kurul Kararları

Biyometrik İmza ve Bir Kurul Kararının Anatomisi

Biyometri düne kadar pek çoğumuzun haberdar olmadığı teknik ve daha çok bilişimcilere ait bir konuydu. Ta ki 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu çıkana ve biyometrik verileri özel nitelikli olarak sınıflandırıp, koruma altına alana kadar. Artık biyometri ve biyometrik veri hepimizin sorunu...

Biyometri düne kadar pek çoğ...

Read More

VERBİS Süresi Uzatıldı: Kurul’dan Önemli Uyarılar

Kurul, 27 Aralık 2019 tarihinde verdiği 2019/387 sayılı kararı ile Veri Sorumlularının KVK'nın 16. maddesi uyarınca veri işlemeye başlamadan önce yapmak zorunda oldukları Veri Sorumluları Siciline kaydı için tanınan süreleri uzattı. VERBİS, kişisel verisi işlenen gerçek kişilere, kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olmaları için...

Kurul, 27 Aralık 2019 tarihin...

Read More

Kişisel Veri İhlal Bildiriminizi 72 saat içinde yapmanız gerekiyor

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 12/5. maddesi veri sorumlusunun kişisel veri ihlalini "en kısa sürede" ilgiliye (veri sahibine) ve Kurula bildireceğini hükme bağlamıştı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 24.01.2019 tarih VE 2019/10 sayılı kararı ile "en kısa" ifadesine açıklık getirdi. Karara göre yurt içinde veya...

6698 sayılı Kişisel Verileri ...

Read More