Top

Nasıl?

Whatsapp’la Ne Yapmalı?

Whatsapp'ın kullanıcıları, verilerini bağlı olduğu şirket olan Facebook'la paylaşması için kullanıcılardan izin istemesi kamu oyunda büyük bir hareketliliğe sebep oldu. Bu konuyu daha önce haberleştirmiştik.  Önce habere bir göz atmanızı önerebilirim.  Olay o kadar büyüdü ki dünya genelinde onbinlerce kişi Whatsapp hesaplarını silmeye başladılar.  Elon...

Whatsapp'ın kullanıcıları, ve...

Read More

Biyometrik İmza ve Bir Kurul Kararının Anatomisi

Biyometri düne kadar pek çoğumuzun haberdar olmadığı teknik ve daha çok bilişimcilere ait bir konuydu. Ta ki 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu çıkana ve biyometrik verileri özel nitelikli olarak sınıflandırıp, koruma altına alana kadar. Artık biyometri ve biyometrik veri hepimizin sorunu...

Biyometri düne kadar pek çoğ...

Read More

İmza Tanıma Teknolojisi Nedir?

Biyometrik Araştırma Grubu imza tanımayı, bir kişiynin el yazısından kim olduğunu bilebilen davranışsal biyometri olarak tanımlamaktadır. Yazma, bir insanın fiziksel olarak kendini ayırt ettiği bir özellik olmasına rağmen aynı zamanda sonradan edinilmiş bir beceridir. İmza tanıma bir kişinin yazısının temel ölçümlerin yapılabilmesi için örnek bir yazılı...

Biyometrik Araştırma Grubu im...

Read More

Dinamik IP ne zaman kişisel veri sayılır?

Dilara TunçTürk’ün ilk önce verikorumahukuku.org   ‘da ve daha sonra KVBLOG’da yayınlanan yazısında IP adreslerinin statik veya dinamik olsun bazı durumlarda kişisel veri sayılabileceğini belirtmişti. Bu konuya açıklık getiren Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın dinamik IP konusundaki bir kararının özetlendiği aşağıdaki yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Son yıllarda bilgi iletişim ve veri işleme teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde büyük bir hızda artan veri aktarımının sınırlanması, veri aktarımının kötüye kullanılmasının önlenmesi ve ulusal veri koruma mevzuatı arasında veri aktarımı ile ilgili genel kuralların belirlenebilmesi amaçlarıyla konuya münhasır düzenlemeler yapılmıştır. 

Mobil Cihazları Yönetmenin Zamanı Geldi

Bilişim dünyası ve araçları son on yılda büyük bir değişim geçirdi. Bu değişimi öncelikle akıllı telefonlar ve ardından tablet bilgisayarların ortaya çıkışı, mobil uygulamaların geliştirilmesi, bulut bilişimin yükselişi ve 4G ile gelen yüksek internet hızları gibi çığır açan yeniliklere borçluyuz. Bu yenilikler çalışma hayatımızı da...

Bilişim dünyası ve araçları s...

Read More

VERBİS Süresi Uzatıldı: Kurul’dan Önemli Uyarılar

Kurul, 27 Aralık 2019 tarihinde verdiği 2019/387 sayılı kararı ile Veri Sorumlularının KVK'nın 16. maddesi uyarınca veri işlemeye başlamadan önce yapmak zorunda oldukları Veri Sorumluları Siciline kaydı için tanınan süreleri uzattı. VERBİS, kişisel verisi işlenen gerçek kişilere, kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olmaları için...

Kurul, 27 Aralık 2019 tarihin...

Read More

Kişisel Veri İhlal Bildiriminizi 72 saat içinde yapmanız gerekiyor

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 12/5. maddesi veri sorumlusunun kişisel veri ihlalini "en kısa sürede" ilgiliye (veri sahibine) ve Kurula bildireceğini hükme bağlamıştı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 24.01.2019 tarih VE 2019/10 sayılı kararı ile "en kısa" ifadesine açıklık getirdi. Karara göre yurt içinde veya...

6698 sayılı Kişisel Verileri ...

Read More

Seyahat Acentaları Uygulamalarında Kişisel Verilerin İşlenmesi

7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından da ifade edildiği üzere turizm sektörünü ve ana aktörlerinden olan seyahat acentalarını doğrudan ilgilendiriyor. Seyahat acentalarının Kanun’un yürürlük tarihinden önce elde ettikleri verileri hukuka uygun hale getirmesi için son gün 7 Nisan 2018. Bu kapsamda...

7 Nisan 2016’da yürürlüğe gir...

Read More

E-Ticaret Şirketleri Kişisel Verileri İşlerken Nelere Dikkat Etmelidir?

Her ne kadar ülkemizde geçmişi çok eskiye dayanmasa da; kişisel verilerin korunması hukuku, e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin en çok dikkat etmesi gereken alanların başında geliyor. Zira e-ticaret şirketleri müşterilerinin ve tüketicilerin kimlik, adres ve iletişim bilgilerini almakta hatta big data ve yapay zeka araçlarıyla...

Her ne kadar ülkemizde geçmiş...

Read More

İşçi-İşveren İlişkisinde Kişisel Verilerin İşlenmesi

İş sözleşmesi, işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme olarak tanımlanmaktadır. Sözleşmenin zorunlu unsurlarından bağımlılık unsuru, işverenin işin görülmesine ilişkin olarak belirli ölçüde denetim yetkisine sahip olması sonucunu doğurur. Peki işveren bu denetim yetkisini kullanırken işçinin veri koruma hukuku açısından nelere...

İş sözleşmesi, işçinin bağıml...

Read More

Kişisel Verileri İşlerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kişisel verileri işlemek birçok iş yeri için gerek kanuni gerekse de ticari sebeplerle kaçınılmaz olsa da bu faaliyetler esnasında yapılması/yapılmaması gereken birçok husus bulunmakta. Özellikle hukuka aykırı olarak işleme halinde uğranılabilecek idari para ve hapis cezaları ile ödenmek zorunda kalınacak tazminatlar göz önüne alındığında kurallara...

Kişisel verileri işlemek birç...

Read More

Konum Verisinin İşlenmesi

Günümüzde bireylerin çoğunluğu cep telefonları başta olmak üzere mobil cihazlarını sürekli yanlarında taşırlar. Bu durum mobil cihazlardan kesintisiz olarak elde edilen konum bilgisini daha değerli hale getirmektedir. Zira bireyin mobil cihazının konum bilgilerinin izlenmesiyle alışkanlıkları, hobileri ve özel hayatına ilişkin bilgileri kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Her gece...

Günümüzde bireylerin çoğunluğ...

Read More

Elektronik Pazarlama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde geleneksel pazarlama yöntemleri varlığını sürdürmekle birlikte, teknolojinin büyük kitlelere hızlı bir biçimde ulaşmada sağladığı kolaylık, işletmeleri büyük ölçüde elektronik pazarlama faaliyetlerine yönlendirmiştir. Peki elektronik pazarlama amacıyla kişisel veriler nasıl işlenmelidir? Hangi hallerde veri sahibinin rızasını almak zorunludur? Elektronik Pazarlama Nedir? “İnternette Pazarlama” olarak da adlandırılan elektronik...

Günümüzde geleneksel pazarlam...

Read More

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Hukukumuza göre veri sorumluları, her ne kadar başta hukuka uygun olarak işlenmiş olsa da; bütün işlenme sebepleri ortadan kalktıktan sonra kişisel verileri silmeli, yok etmeli yahut anonim hale getirmeli.  Peki anonim hale getirmek tam olarak ne oluyor ve kişisel verileri anonim hale getirirken nelere dikkat...

Hukukumuza göre veri sorumlul...

Read More

Hangi Hallerde Açık Rıza Gerekmez?

Kişisel verilerin korunması hukukuna göre kural olarak, veri işleme faaliyetine başlamadan önce veri sahibinden açık rıza alınması gerekmektedir. Ancak açık rıza almanın her durumda zorunlu olması mümkün/makul olmayıp bu mükellefiyet ticari hayatı aksatacak ve veri sorumlularını katlanılması oldukça zor olan büyük bir yük altına sokacaktır....

Kişisel verilerin korunması h...

Read More

Güvenlik Kamerası Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güvenlik kamerası gerek denetim gerekse de güvenlik amacıyla sayısız kurum ve kişi tarafından yoğun şekilde kullanılmakta. Bu teknolojinin caydırıcı fonksiyonu ve sağladığı fayda ise tartışılmaz. Peki güvenlik kameralarını kullanırken kişisel verilerin korunması hukuku açısından hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi Hallerde...

Güvenlik kamerası gerek denet...

Read More

İşletmelerin Pazarlama Listeleri Satması

Günümüzde veri sahiplerinin neredeyse tamamı sıklıkla hiçbir ürün ya da hizmetini satın almadığı, hatta bazen adını bile duymadığı işletmelerden ticari e-posta, sms ya da çağrı alıyor. Bu durum veri sahiplerinin şikâyeti ile en çok karşılaşılan pazarlama yöntemlerinden birini oluşturuyor. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile...

Günümüzde veri sahiplerinin n...

Read More