Top

İşletmelerin Pazarlama Listeleri Satması

İşletmelerin Pazarlama Listeleri Satması

Günümüzde veri sahiplerinin neredeyse tamamı sıklıkla hiçbir ürün ya da hizmetini satın almadığı, hatta bazen adını bile duymadığı işletmelerden ticari e-posta, sms ya da çağrı alıyor. Bu durum veri sahiplerinin şikâyeti ile en çok karşılaşılan pazarlama yöntemlerinden birini oluşturuyor. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile de düzenlenen bu faaliyetler, aslında kişisel verilerin korunması hukukunun da doğrudan uygulama alanına giriyor. Zira çoğu durumda veri sahiplerinin haberi olmaksızın kişisel verilerinin satılması söz konusu. Peki pazarlama listeleri satmak her durumda hukuka aykırı mı? Bu faaliyetlerin yaptırımı nedir? Yaptırım kimlere uygulanır?

Pazarlama Listelerinin Satılması

Öncelikle ifade edelim ki, pazarlama listesi satmak isteyen veri sorumluları her kişisel veri işleme faaliyetinde zorunlu olduğu gibi Kanun’da yer alan genel ilkelere uymalıdır. Buna göre kişisel veri işleme faaliyeti aşağıdaki ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir:

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
  • Mevzuatta öngörülen ya da işlenme amacı için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

(Genel ilkelere ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.)

Pazarlama listesi satmak isteyen işletmeler mutlaka listede bilgileri yer alacak veri sahiplerinin açık rızasını elde etmek zorundadırlar. Açık rızanın elde edilmesinden önce yapılacak bilgilendirmede kişisel verilerin pazarlama amacıyla üçüncü kişilere aktarılacağı veri sahibinin açıkça anlayabileceği tarzda ortaya konulmalıdır. Aydınlatma yükümlülüğü için normal şartlarda zorunlu olmamakla birlikte, pazarlama listelerinin satılmasında listeyi satın alacak üçüncü kişinin isminin iştigal alanı ile birlikte belirtilmesi tavsiye edilmektedir.

Açık rızayı bir hizmetin sunulmasının ön koşulu olarak öne sürmek, özgürce verilme şartına aykırı olacağından bu şekilde elde edilen rıza da geçersiz sayılacaktır. Bunun yanında veri sahibine rızasını her zaman geri alma imkânı sunulmalı ve bunun için kullanabileceği yöntemler gösterilmelidir. 

Ayrıca, pazarlama listesi satmak amacıyla hukuka uygun olarak açık rıza elde eden işletmelerin, ne zaman ve hangi yöntemle açık rıza aldıklarına ilişkin kayıtları güvenli bir ortamda saklaması gerekmektedir. Söz konusu faaliyetlerde uyuşmazlık çıkması halinde ispat yükü veri sorumlusu işletmede olacağından bu yönde kayıtların saklanmaması halinde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilecektir.

Yaptırımlar

Yukarıda belirtilen kurallara uyulmaksızın veri sahibinin açık rızası dışında ya da geçersiz bir rızaya dayanılarak gerçekleştirilen pazarlama listesi satma faaliyetlerinin yaptırımı oldukça ağırdır. Bu kapsamda ilgili işletmenin aşağıdaki yaptırımların tamamı ile karşılaşması mümkündür:

  • 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası,
  • TCK m. 136 ve 137 gereğince 6 yıla kadar hapis cezası,
  • Tazminat.
Dilara Tunçtürk
Dilara Tunçtürk
Yorum Bulunmuyor

Yorum Yapın