Top

Veri Sorumluları

Veri Sorumluları

(Çoğul Veri Sorumlusu)
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi


  • Kaynak : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı)
  • GDPR karşılığı (İngilizce) : data controller
« Sözlüğe Geri Dön
Avatar
aydo