Top

Author: Selin Aylı

Sorularla VERBİS Rehberi Yayınlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında veri sorumlularına rehberlik edilmesi amacıyla hazırladığı “Sorularla VERBİS” isimli rehberi, Kurum internet sayfasında yayınladı. VERBİS’e nasıl...

Kişisel Verileri Koruma Kurum...

Read More