Top

Sorularla VERBİS Rehberi Yayınlandı

kişiselveriler.blog / Haber  / Sorularla VERBİS Rehberi Yayınlandı

Sorularla VERBİS Rehberi Yayınlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında veri sorumlularına rehberlik edilmesi amacıyla hazırladığı “Sorularla VERBİS” isimli rehberi, Kurum internet sayfasında yayınladı.

VERBİS’e nasıl kayıt olunacağı, kayıt yükümlülüğü, sicile kayıtlı bilgi, parola, kullanıcı adında değişiklik yapılmasına ve irtibat kişisi ile alakalı çeşitli sorulara yanıtlar verildi.

Rehberden dikkat çeken sorulardan bazıları ise şöyle:

Bir kişi birden fazla veri sorumlusunun irtibat kişisi olabilir mi?

Cevap: Bir gerçek kişi birden fazla veri sorumlusunun aynı anda irtibat kişisi olamamaktadır.

Bir veri sorumlusunun birden fazla irtibat kişisi olabilir mi?

Cevap: Bir veri sorumlusunun birden fazla aktif irtibat kişisi olamaz.

İrtibat kişisi veri sorumlusunun çalışanı olmak zorunda mıdır?

Cevap: İrtibat kişisinin, veri sorumlusunun çalışanı olması zorunlu değildir. Ancak irtibat kişinin veri sorumlusuna ait bildirimin girişini yapabilmesi için veri sorumlusunun kişisel veri işleme faaliyetlerine ait bilgiyi haiz olması önem arz etmektedir. 

Veri sorumlularının işlediği tüm veriler VERBİS’e kaydolmalı mıdır?

Cevap: Veri sorumlularınca VERBİS’e kayıtta girilecek bilgiler; kişisel verileri işlenmiş olan gerçek kişilere ait kişisel veriler değil, veri sorumlularının işlemekte oldukları verilerin sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgiler olacaktır.

(Örneğin bir kamu kurumu, kurumu ziyarete gelen gerçek kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek suretiyle ad ve soyadı, telefon numarası, TCKN, plaka gibi bazı kişisel verilerini işlemektedir. Bu durumda VERBİS’e “kimlik kategorisi” ve “iletişim kategorisi” işlediğine dair bilgi girişi yapacaktır.)

VERBİS’e kayıt için ücret talep edilmekte midir?

Cevap: VERBİS’e kayıt olmak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir.

VERBİS ile ilgili konularda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla ALO 198 (KVKK Bilgi Danışma Merkezi) hattı da kullanılmaya devam edecek.

(Rehberin tam metni için tıklayınız.)

Selin Aylı
Selin Aylı
Yorum Bulunmuyor

Yorum Yapın