Top

KVKK

KVKK

6698 sayılı kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan kurumdur. Merkezi Ankara’dadır. Kurul ve Başkanlık olmak üzere iki organdan oluşur ve kurumun karar organı Kuruldur.

 Kurumun görevleri

Kurumun görevleri şunlardır:
a) Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
b) İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak.
c) Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak.
ç) Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Başbakanlığa sunmak.
d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder. KVK’da ilgili kişi olarak tanımlanmıştır


  • Eş anlamlısı: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  • Kaynak : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı)
  • GDPR muadili (İngilizce) : European Data Protection Board
« Sözlüğe Geri Dön
Avatar
aydo