Top

Özel Nitelikli Veri

Özel Nitelikli Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

  • İngilizce : special category data
  • Kısaltma (İngilizce) : MitM
  • Kaynak : 6698 sayılı KVK m.6/1
« Sözlüğe Geri Dön
Avatar
aydo