Top

Veri Envanteri

Veri Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları tabloya veri envanteri denir.


  • Alternatif kullanım: Kişisel Veri Envanteri
  • Kaynak : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı)
  • GDPR karşılığı (İngilizce) : data inventory

« Sözlüğe Geri Dön
Avatar
aydo