Top

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenme şartlarını detaylı olarak düzenliyor. Peki veri işlemek ne anlama geliyor? Hangi faaliyetler veri işleme kapsamında sayılıyor?

Kişisel verilerin işlenmesi, Kanun’da;

Kişisel veriler üzerinde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen her türlü işlem

olarak tanımlanmıştır.

Görüldüğü üzere Kanun, verilerin elde edilmesinden silinmesine kadar olan süreçte gerçekleşen her türlü işlemin, kişisel verinin işlenmesi anlamına geldiğini ifade etmektedir. Kanun’da bu işlemlere

verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi

faaliyetleri örnek olarak verilmiştir.

Dolayısıyla, yaygın olarak sanıldığının aksine; bir şirketin yıllar önce elde ettiği verileri sadece fiziki ya da dijital ortamda saklaması bir veri işleme faaliyeti sayılmaktadır ve yalnızca Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekir. Aynı şekilde verilerin internette paylaşılması da verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

Kısaca, kişisel verileri işlemek, veriler üzerinde yapılan bütün faaliyetleri ifade etmektedir. İşlemenin fiziki ya da dijital ortamda gerçekleşmesi, işleme konusu verilerin niteliği ve veri sahibinin kimliğinin bu kapsamda önemi yoktur.

Ancak Kanun’un uygulanabilmesi için işleme faaliyetleri ya kısmen ya da tamamen otomatik yollarla ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleşmelidir.

Otomatik yollarla verilerin işlenmesi, elektronik cihazlar vasıtasıyla insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen faaliyetlerdir. Örneğin, büyük verinin  (Big Data) bilgisayarlar tarafından otomatik olarak analize tabi tutulması bu şekildedir.

Otomatik olmayan yollarla gerçekleşen veri işleme faaliyetlerinde Kanun’un uygulanabilmesi için ise “veri kayıt sisteminin parçası olma” şartı getirilmiştir. Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre kaydedildiği her türlü sistemdir.

Örneğin, kişilerin ad ve soyadlarının yaş gruplarına ayrılarak kaydedilmesi Kanun kapsamında bir veri işleme sayılacak iken, herhangi bir kriter gözetilmeksizin bir kağıt parçasına yazılması veri işlemenin kapsamı dışında tutulacaktır.

Dilara Tunçtürk
Dilara Tunçtürk
Yorum Bulunmuyor

Yorum Yapın