Top

Veri ihlali

Veri ihlali

Veri ihlali, Veri sorumlusunun veya belirli durumlarda veri işleyenin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 12.maddesinde sayılan yükümlümlüklerinden birini veya bir kaçını yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkan ve sonucunda yine aynı yasa gereği yaptırım bulunan durumdur. Şu durumlarda veri ihlali oluşur,

a. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi

b. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesi,

c. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlayacak gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmamış olması,

d. Kişisel verilerin başkaları ile kanuna aykırı bir şekilde paylaşılması,

  • Alternatif kullanım: ihlal
  • Kaynak : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.12
  • İngilizce : data breach
« Sözlüğe Geri Dön
Avatar
aydo