Top

İrtibat Kişisinin Sorumlulukları Nelerdir?

kişiselveriler.blog / Bilgi Bankası  / İrtibat Kişisinin Sorumlulukları Nelerdir?

İrtibat Kişisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Türkiye’de yerleşik olan her veri sorumlusu tüzel kişi ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişilerin veri sorumlusu temsilcileri, “İrtibat Kişisi” atamakla yükümlü. Bu yazımızda atanacak irtibat kişisinin görevleri ve sorumluluklarına dair bilgiler verilip uygulamada neler ile karşılaşılabileceğine değinilecektir. 

İRTİBAT KİŞİSİ KİMDİR?


İrtibat kişisi, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te bahsi geçen tüzel kişilerin;

  • Kurumla İletişimi sağlamak
  • Veri Sahipleriyle irtibatı sağlamak

amacıyla atadıkları gerçek kişiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda gerçek kişilerin irtibat kişisi atama yükümlülükleri olmadığı gibi irtibat kişisi de, tüzel kişi değil ancak gerçek kişi olabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat kişisinin kim olacağı ise Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre bir kamu tüzel kişiliğinde üst düzey yönetici tarafından atanacak irtibat kişisi, daire başkanı veya üstü yöneticidir. 

KİMLER İRTİBAT KİŞİSİ ATAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?


Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in iki grubu irtibat kişisi atamakla yükümlü tuttuğunu belirtebiliriz:

  • Türkiye’de Yerleşik Olan Tüzel Kişiler
  • Türkiye’de Yerleşik Olmayan Tüzel Kişi Veri Sorumlusunun Temsilcisi

Bu noktada hükmün lafzından, Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlü olsun/olmasın her tüzel kişi veri sorumlusunun irtibat kişisi atamak zorunda olduğu anlaşılmaktadır.  Dolayısıyla işletme boyutuna bakılmaksızın merkezi Türkiye’de olan herhangi bir limited şirket veya üye sayısına bakılmaksızın herhangi bir dernek de irtibat kişisi atamakla mükelleftir. Ancak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yaptırmakla mükellef olan tüzel kişiler atadıkları irtibat kişisini Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirecek; irtibat kişisinin kimliği, adresi ve varsa kayıtlı elektronik posta adresi de Sicil’de yayınlanacaktır. 

İRTİBAT KİŞİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?


Yönetmelikle irtibat kişisine verilen görevleri iki başlık altında toplayabiliriz:

  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile iletişimi sağlamak
  • Veri sahipleriyle irtibatı sağlamak

Bu noktada belirtmeliyiz ki, irtibat kişisi veri sorumlusu temsilcisi değildir. Dolayısıyla irtibat kişisi veri sorumlusu adına işlem yapma yetkisine olmayan ancak Kurum’dan gelecek taleplerin tebliğ edileceği kişi olarak tarif edebiliriz. Benzer şekilde irtibat kişisi, veri sahiplerinden gelecek soru ve taleplerde değerlendirme makamı olmayıp yalnızca irtibatı sağlayıcı pozisyondadır. 

İRTİBAT KİŞİSİNİN SORUMLULUĞU


İrtibat kişisi Veri Sorumlusunun yasal temsilcisi olmadığından asli sorumluluk da veri sorumlusu olan tüzel kişiye aittir. Dolayısıyla gerek Kurum gerekse de veri sahipleri nezdinde irtibat kişisi değil, tüzel kişi sorumludur. Ancak irtibat kişisinin gerekli iletişimin sağlanmasındaki kusurundan dolayı veri sorumlusunun tazminat veya para cezası ödemesi durumunda, irtibat kişisine kusuru oranında rücu edilebilecektir.

Oğuz Yavuz
Oğuz Yavuz
Yorum Bulunmuyor

Yorum Yapın