Top

Kişisel Verileri Koruma Kurumu kimdir?

kişiselveriler.blog / Bilgi Bankası  / Kişisel Verileri Koruma Kurumu kimdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu kimdir?

Kişisel verilerin korunması hukukuna ilgi duyanların sıklıkla karşılaşacağı aktörlerden birisi de Kişisel Verileri Korunma Kurumu’dur. Kişisel verilerin korunması hukukunun Türkiye’de uygulanmasının yargı ile birlikte en önemli sac ayaklarından birisi olan Kurum’un oldukça geniş çapta yetkilerinin bulunması bu alana ilgi duyan/ ilgi duymak zorunda kalan herkesin Kurum’un işleyişteki rolünü öğrenmesi büyük fayda sağlayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU


Esasında Rekabet Kurumu gibi bağımsız bir idari organ olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında regülatif bir denetim kurumu olarak tasarlanmıştır. Hiyerarşik olarak hiçbir devlet organının altında veya üstünde olmayan Kurum’un ana amacı, kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamaktır. Bu kapsamda:

  1. Kanun’un çizdiği çerçevelerde yönetmelikler yayımlamak ve ilke kararları almak,
  2. Kişisel verilerin korunması için bir kontrol mekanizması olmak

Kurum’un asli iki görevi olarak irdelenebilir. Bu doğrultuda Kurum, Başkanlık aracılığıyla Veri Sorumluları Sicili’ni tutmakta ve bünyesinde yer alan Kişisel Verileri Koruma Kurulu marifetiyle kontrol mekanizması olarak:

  • Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamakta,
  • Veri sorumlularına 1.000.000 TL’ye varan idari para cezaları kesebilmekte,
  • Önemli hallerde veri işlenmesinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı verebilmekte ve
  • Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt zorunluluğuna istisnalar getirmektedir.

Kurul söz konusu çalışmalara faal olarak başlamış olup birçok veri sorumlusuna idari para cezası vermiş, kişisel verileri ihlal eden kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Kural koyucu ve belirleyici mekanizması ile de Kurul;

  • Kanun’da belirlenmeyen hususları ilgili Yönetmelikle belirleme,
  • İlkelerin ve yetkilerin çerçevesini netleştirip hukukun öngörülebilirliğinin sağlanması için emsal olması adına ilke kararları alma
  • Yurt dışına veri aktarılabilmesi için yeterli korumaya sahip olan ülkeleri belirleyip ilan etme

yetkilerine sahiptir. Bu kapsamda Kurul yayımladığı ve yayımlayacağı rehberler ile bu alandaki bütün aktörlere yol göstermekte, Kanun uygulamasına yön verecek ilke kararları almakta ve veri sorumluları siciline kaydolma mecburiyetinden kimlerin müstesna tutulacağına karar vermektedir. Bu anlatılanlar göz önünde bulundurulduğunda Kişisel Verileri Koruma Kurumunun ve bünyesinde yer alan Kurulun Kanun’un uygulanmasında müstesna bir yere sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.

Oğuz Yavuz
Oğuz Yavuz
Yorum Bulunmuyor

Yorum Yapın