Top

Temel Kavramlar

Biyometrik İmza ve Bir Kurul Kararının Anatomisi

Biyometri düne kadar pek çoğumuzun haberdar olmadığı teknik ve daha çok bilişimcilere ait bir konuydu. Ta ki 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu çıkana ve biyometrik verileri özel nitelikli olarak sınıflandırıp, koruma altına alana kadar. Artık biyometri ve biyometrik veri hepimizin sorunu...

Biyometri düne kadar pek çoğ...

Read More
Zoom CEO'su Eric Yuan

Görüntü ve Ses Biyometrik Veri Değildir

Sonda söyleyeceğimizi en baştan söylemiş olalım.

“Görüntü ve Ses Biyometrik Veri Değildir”.

Bu yazıda görüntü ve ses verisinin neden biyometrik veri yani özel nitelikli veri olmadığını anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken de konunun gündeme gelmesine sebep olan uzaktan eğitim ve Zoom gibi yazılımların bu amaçla kullanılmasına da değineceğim.

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?

Teknoloji geliştikçe, yaşamlarımızın her bir karesini ve köşesini sayısallaştırıyoruz. Artık kol saatlerimiz, diş fırçalarımız, kapı zillerimiz, elektrikli süpürgelerimiz bile dijital dünyaya ve internete bağlı. Bu teknolojiler hayatımızı kolaylaştırmakla beraber aynı zamanda zaten büyük bir probleme dönüşen kişisel verilerimiz açısından yepyeni güvenlik açıkları getiriyor.
Gelin birlikte pek bilinmeyen bir ekosistem olan nesnelerin internetine bir göz atalım.

Aleni Verilerin İşlenmesi

Günümüzde bireyler kendilerine ilişkin birçok bilgiyi kendi istekleri ile alenileştirmektedir. Özellikle sosyal medyanın son birkaç yıldır her yaş grubundaki birey tarafından aktif olarak kullanılması bu durumun artmasına neden olmuştur. Peki aleni veriler de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) ile korunur mu? Eğer öyleyse, işlenme şartları...

Günümüzde bireyler kendilerin...

Read More

Veri Sorumlusu Temsilcisinin Yükümlülükleri

Yurt dışında yerleşik olmakla birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişiler Türkiye’deki veri işleme faaliyetleri için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tabidirler. Bu kapsamda merkezi yurt dışında bulunan (şirket, dernek gibi) tüzel kişiler; aydınlatma, veri işleme şartlarına sahip olma, veri işleme ilkelerine uyma gibi yükümlülüklere tabi olmanın...

Yurt dışında yerleşik olmakla...

Read More

Veri Sahibi kimdir?

Veri sahibi en kısa tanımı ile “kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi” ifade etmektedir. Çeşitli mecralarda “ilgili kişi”, “verisi işlenen”, “veri öznesi”, “veri konusu kişi” gibi birçok adlandırma olsa da anlatış kolaylığı açısından biz “veri sahibi” ibaresini tercih etmekteyiz. Kanun kapsamında veri sahibi, “kişisel verisi işlenen gerçek...

Veri sahibi en kısa tanımı il...

Read More

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verilerin yurt dışındaki kişi ve kurumlara aktarılması ticari hayatın bir gerekliliği olarak sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Özelikle yurt dışında yerleşik bir holding şirketin Türkiye’deki iştiraki olan şirketler denetim ve raporlama amacıyla kişisel veri içeren belgeleri yurt dışına aktarabilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yurt dışına veri...

Kişisel verilerin yurt dışınd...

Read More

Kişisel Verileri Koruma Kurumu kimdir?

Kişisel verilerin korunması hukukuna ilgi duyanların sıklıkla karşılaşacağı aktörlerden birisi de Kişisel Verileri Korunma Kurumu’dur. Kişisel verilerin korunması hukukunun Türkiye’de uygulanmasının yargı ile birlikte en önemli sac ayaklarından birisi olan Kurum’un oldukça geniş çapta yetkilerinin bulunması bu alana ilgi duyan/ ilgi duymak zorunda kalan herkesin...

Kişisel verilerin korunması h...

Read More

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, Sicil’e kayıt yaptırması gereken veri sorumlularının bir kişisel veri işleme envanteri oluşturmasını ve Sicil’e sunacağı bilgileri bu envantere dayalı olarak hazırlamasını zorunlu kılmaktır. Peki kişisel veri işleme envanteri ne anlama gelmektedir? Hangi amaçlarla kullanılmaktadır? KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ NEDİR? Kişisel veri işleme envanteri,...

Veri Sorumluları Sicili ...

Read More

İrtibat Kişisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Türkiye’de yerleşik olan her veri sorumlusu tüzel kişi ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişilerin veri sorumlusu temsilcileri, “İrtibat Kişisi” atamakla yükümlü. Bu yazımızda atanacak irtibat kişisinin görevleri ve sorumluluklarına dair bilgiler verilip uygulamada neler ile karşılaşılabileceğine değinilecektir.  İRTİBAT KİŞİSİ KİMDİR? İrtibat kişisi, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te...

Türkiye’de yerleşik olan her ...

Read More

Açık Rıza Nedir?

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenebilmesi için kural, veri sahibinin açık rızasının alınmasıdır. Peki açık rıza nedir? Kanun’un aradığı açık rıza hangi unsurları taşımaktadır? Hangi yöntemlerle alınabilir? Kanun’da açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olarak tanımlanmıştır. Tanımdan hareketle açık...

Kişisel verilerin hukuka uygu...

Read More

Hassas Veri Nedir?

Kanun Koyucu, işlenmelerinin kişiler hakkında ayrımcılığa yol açma riskinin yüksek olması nedeniyle birtakım verileri özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirmiş ve işlenme şartları daha sıkı bir şekilde düzenlemiştir. Hassas veri olarak da ifade edilen özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde sıralanmıştır....

Kanun Koyucu, işlenmelerinin ...

Read More

Kişisel Veri Nedir?

7 Nisan 2016 yürürlüğe giren ve özellikle şirketler için büyük bir değişim gerektiren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenme şartlarını detaylı olarak düzenlemektedir. Peki, Kanun’da işlenme kuralları belirlenen kişisel veri kavramı neyi ifade etmektedir? Kimlerin hangi bilgileri kişisel veri sayılmaktadır? Kişisel veri, Kanun’da; “kimliği belirli...

7 Nisan 2016 yürürlüğe giren ...

Read More

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenme şartlarını detaylı olarak düzenliyor. Peki veri işlemek ne anlama geliyor? Hangi faaliyetler veri işleme kapsamında sayılıyor? Kişisel verilerin işlenmesi, Kanun’da; Kişisel veriler üzerinde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak...

7 Nisan 2016’da yürürlüğe gir...

Read More

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Ayrımı

6698 sayılı Kanun, kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun işlenmesi bakımından asıl yükü veri sorumlusuna yüklemektedir. Veri sorumlusu, kendi gerçekleştirdiği ihlallerin yanı sıra veri işleyenin ihlallerinden de müteselsilen (birlikte) sorumlu tutulmakta ve veri işleyenin veri güvenliğini sağlamasını temin etmekle yükümlü kılınmaktadır. Bu nedenle veri sorumlusunun...

6698 sayılı Kanun, kişisel ve...

Read More

Açık Rıza Almak Sınırsız Özgürlük Verir Mi?

Veri sorumlularının düştüğü en büyük yanılgılardan birisi de veri sahiplerinden açık rıza aldıktan sonra sınırsız bir özgürlüğe sahip olduklarını düşünmeleridir. Ne var ki bu büyük bir hata olup veri sorumluları diğer yükümlülüklerinin farkında olmazlarsa ciddi meblağlarda tazminat ve idari para cezalarına maruz kalabilecekler, hatta hapis...

Veri sorumlularının düştüğü e...

Read More

Veri Sahibi Hangi Haklara Sahiptir?

En önemli amaçlarından biri veri sahiplerini korumak olan kişisel verilerin koruması hukuku, yalnızca veri sorumlularını birtakım yükümlülükler altında bırakmamış; aynı zamanda veri sahiplerine de birçok hak tanımıştır. Söz konusu hakların kullanılmasıyla, veri sahibine kendi verisinin kaderine bir ölçüde hâkim olma imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda veri...

En önemli amaçlarından biri v...

Read More